OBCHODNÍ PODMÍNKY KOMISNÍHO A BAZAROVÉHO PRODEJE – „BAZAR LITOMĚŘICE“

Prodávající je osoba, která zprostředkovateli předala zboží ke komisnímu prodeji v provozovně BAZAR LITOMĚŘICE

Případně předala podklady pro zprostředkování bazarového prodeje.

Na základě tohoto získal prodávající ,,Přejímací list “.

  • Nepřijímáme věci znečištěné, poškozené, či jinak znehodnocené.
  • Věci přijímáme do komise po předchozí domluvě.
  • Větší kusy zboží vždy po dohodě – nutno zjistit (zajistit) dostatek místa na prodejně.
  • Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí věcí do prodeje bez upřesnění důvodu.
  • Zboží vkládané do bazarového prodeje se nevykupuje, předměty jsou přijímány do komisního prodeje. Zboží je přijímáno na dobu 4 týdnů (28 dnů), poté je možné za podmínky současného přecenění věci tuto dobu prodloužit za každý den se hradí 3,- Kč za pronajaté místo.

Upozornění:

Zákazník, který se rozhodne dát zboží ke komisnímu prodeji, nesmí si své zboží, které dal ke komisnímu prodeji vzít zpět počítáno od prvního dne vložení k prodeji. Vzniká tím škoda majiteli, kterému bylo zboží svěřeno k prodeji. Škoda je brána jako starání se o zboží, uveřejnění zboží na internetových stránkách, atd. Pokud se tak stane zákazník zaplatí fixní částku 200,- Kč za každé zboží.

  • Nabízené zboží je možné odkoupit jen se souhlasem majitele.
  • Každé přinesené věci je na základě evidenční knihy přiděleno ,, evidenční číslo“ předmětu, obsahující v evidenční knize jeho popis s údaji o charakteru značce, typu, velikosti, cenně, datu přijetí do prodeje, případně dalších doplňkových informací ( např. barva).
  • Pro úspěšné vložení zboží do bazarového prodeje je prodávající povinen doložit svou totožnost předložením osobního dokladu (OP, ŘP, PAS)
  • Prodejní cena vkládaného předmětu se stanovuje dle návrhu prodávajícího, přičemž hodnota předmětu je vždy brána z pohledu zůstatkové hodnoty. Směrodatným faktorem pro stanovení konečné prodejní ceny zboží je tedy především charakter a stav opotřebení předmětu. Při bazarovém prodeji neodpovídá zprostředkovatel za vady a poškození vzniklé užíváním předchozího majitele (prodávajícího). Kupující má přímo v prodejně možnost si vybrané zboží vyzkoušet a zkontrolovat, proto se na toto zboží záruka kvality  ani možnost reklamace (bezplatné opravy), vrácení peněz, výměna kus za kus i výměna zboží za zboží jiné nevztahuje.
  • Pouze na elektroniku, lednice, pračky, myčky atd. dáváme týdenní lhůtu na vyzkoušení. Vyplácení částky za elektroniku, je týden po prodeji. Případně skryté vady bazarového zboží, zjištěné kupujícím až po zakoupení výrobku, taktéž nelze řešit vrácením finanční hotovosti ani jiným výše popsaným způsobem, v zájmu dobrého jména zprostředkovatele nabízíme však v takovém případě vrácení peněz odpovídající zjištěné vadě. Podmínkou je nahlášení takové vady do 3 pracovních dní od data nákupu osobně.